Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Klar
Visionsbild Våxnäs torg
Skissen visar en översiktsbild av nya torget på Våxnäs. Bild: 02Landskap

Skissen visar en översiktsbild av nya torget på Våxnäs. Bild: 02Landskap

Våxnäs - nytt torg

Nu bygger vi ett nytt torg som ska förbinda Våxnäs centrum med nya Fredricelund.

  1. Fördjupad översiktsplan
  2. Planprogram
  3. Planuppdrag
  4. Samråd om detaljplan
  5. Granskning av detaljplan
  6. Antagande av detaljplan
  7. Laga kraft
  8. Byggnation pågår
  9. Klart

Om projektet

Det nya torget är tänkt att bli en ny entré till Våxnäs centrum och en ny mötesplats i området. Torget kommer att förbinda centrum med den del av nya Fredricelund som bland annat ska inrymma det nya biblioteket som är till för allmänheten.

Det blir ett öppet och ljust torg med nya vistelseytor och sittplatser, en aktivitetszon med scen och en hängyta där man kan stanna till en stund för att bara vara eller för att möta upp en vän. Torgytan kommer vara på omkring 3000 kvadratmeter

Konstverk i tegel

Torget kommer att utsmyckas med ett konstverk i tegel. Ett ytterligare verk kommer att placeras på den nya skolgården på Fredricelundsskolan.

Planteringar och belysning

Nya planteringsytor skapas med träd, buskar och perenner och ny belysning på hela torgytan.

Tidplan

Byggnationen av torget kommer att pågå parallellt med bygget av nya Fredricelund. Byggstart blir i augusti 2021 och projektet beräknas pågå till omkring mars/april 2022.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Infrastrukturprojekt

Vem äger marken:

Karlstads kommun

Vem bygger:

Karlstads kommun

Kommunens kontaktperson:

Mathilda Rusman

Sidan uppdaterad: 2023-05-09

Hittade du rätt information på sidan?