Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Klar
4H renovering 2023
Bilden är en illustration, det färdiga resultatet kan komma att se annorlunda ut.

Bilden är en illustration, det färdiga resultatet kan komma att se annorlunda ut.

Gräsdalen – 4H-gården renoveras och byggs ut

4H-gården renoveras och byggas ut under 2023 och en ny lekplats ska byggas på området.

Vad innebär projektet?

Projektet omfattar en om- och tillbyggnad av 4H-gårdens befintliga servicebyggnad och stall, samt nybyggnad av fristående småstall och komplementbyggnader.

Funktionellt och tillgängligt

Huvudbyggnaden byggs om och till för att skapa större och mer funktionella ytor för verksamheten. Även personalutrymmen ska byggas ut för att skapa mer moderna och tillgänglighetsanpassade lokaler. Projektet ska också tillgodose och förbättra verksamhetens arbetsmiljö bland annat med hänsyn till hantering av gödsel, foder och annat. Det ska bland annat byggas utökade omklädningsrum, kafeteria, samlingslokal, toaletter och kontor.

Verksamheten kommer att pågå parallellt med bygget i tillfälliga paviljonger och tillfälliga stall.

Ny lekplats

I samband med byggnationen ska en helt ny lekplats ska byggas i anslutning till huvudbyggnaden. Önskemål om lekplats har kommit in via en medborgardialog och nu kommer lekplatsen bli verklighet inom ramen för 4H-projektet.

Skiss över 4H-gården.
Bilden visar hur 4H kommer se ut när byggnationen är klar. Lekplatsen finns inte med på bilden.

Tidplan

  • Byggstart mars 2023.
  • Klart december 2023.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Renovering och utbyggnad av servicebyggnad och stall.

Vem äger marken:

Karlstads kommun.

Vem bygger:

Karlstads kommun. Entreprenören som bygger är 5snickare AB.

Sidan uppdaterad: 2024-06-10

Hittade du det du sökte på sidan?