Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Planerad
Illustrationsbild som visar den planerade byggnationen i Älvenäs med två huskroppar i trä och rödmålade.
Illustrationsbild som visar den planerade byggnationen i Älvenäs med två huskroppar i trä och rödmålade.

Illustrationsbild som visar den planerade byggnationen i Älvenäs med två huskroppar i trä och rödmålade.

Vålberg - nya hyresrätter i Älvenäs

Fyra nya hyresrätter planeras att byggas intill Ingenjörsgatan i Älvenäs. Byggnationen är en del av kommunens dubbla markanvisning som går ut på att ett bolag bygger i någon av Karlstads mindre tätorter för att få bygga i ett centralt läge.

Om projektet

I första skedet ska det blir fyra hyresrätter om två till tre rum och kök. Men tomten ger utrymme för att placera ytterligare en likadan byggnad, det vill säga fyra hyresrätter till om intresse finns. Byggnaden har utformats med inspiration av den traditionella Värmlandsgården, en tvåplansbyggnad med sadeltak, stående träpanel och regelbunden fönstersättning. Tanken är att byggnationen kommer igång i slutet av 2022 eller början av 2023.

Dubbel markanvisningstävling

Under våren 2021 höll kommunen en markanvisningstävling för en tomt på Tullholmen i Karlstad och tomten i Älvenäs. Åtta förslag kom in på olika typer av bostadsbyggnation och Skanska valdes ut som vinnare. Bidraget utvärderades utifrån gestaltningen av förslaget, formgivningen av utemiljön och referensobjekt.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Bostadsbyggnation

Vem äger marken:

Karlstads kommun

Vem bygger:

Skanska

Kommunens kontaktperson:

Ingegerd Karlsson, teknik- och fastighetsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2024-02-13

Hittade du det du sökte på sidan?