Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Klar
Flygfoto med den planerade området inringat med rött

Bråtebäcken – industriområde

Bråtebäckens industriområde är förberett för etablering av industriverksamhet. Detaljplanen möjliggör ett flexibelt område med varierande fastighetsstorlekar där det även är möjligt att etablera tung, störande och utrymmeskrävande verksamhet.

Om Bråtebäcken

Bråtebäcken är ett industriområde som ligger 10 kilometer från centrala Karlstad, norr om E18 mellan Alster och Skattkärr.

Här tillåter detaljplanen etablering av industriverksamhet i ett område med varierande fastighetsstorlekar där det även är möjligt att etablera tung, störande och utrymmeskrävande verksamhet. Närheten till E18 skapar god tillgänglighet och ett bra skyltläge längsmed motorvägen.

Under 2019 förlängdes gatan och gång- och cykelvägen genom Bråtebäckens industriområde. Kommunen har även byggt ut vatten- och avloppsledningsnätet.

Vill du etablera dig här?

Är du intresserad av en tomträtt i Bråtebäcken? Ta kontakt med Sandra Erlandsson via e-post sandra.erlandsson@karlstad.se, så får du veta mer.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan för Industriområde Bråtebäcken

Vem äger marken:

Karlstads kommun

Sidan uppdaterad: 2024-06-10

Hittade du det du sökte på sidan?