Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Klar
Illustration över nya Stagnellska hemmet.
Illustration av nya Stagnellska.

Illustration av nya Stagnellska.

Herrhagen - Stagnellska hemmet

Stagnellska hemmets lokaler på Herrhagen har renoverats och byggts om. Projektet blev klart 2020.

Om projektet

För att kunna utnyttja den stora byggnaden optimalt har Stagnellska hemmet anpassats för att rymma fler verksamheter. Huset har moderniserats och klimatanpassats utifrån dagens krav på energihushållning. Byggnaden har fått ny ventilation, nya fönster och nya ytskikt. Den gamla köksbyggnaden har rivits och ersatts av ett mindre tillagningskök inne i huset. En ny välkomnande entré har byggts där den gamla köksdelen låg tidigare.

Det nyrenoverade och tillbyggda huset stod klart i slutet av 2020. Då flyttade en unik bredd av verksamheter in och där samsas idag både servicehus, LSS-boende, två förskolor och social stödverksamhet och boende om ytorna.

Stagnellskas äldre del

Det gamla Stagnellska huset består av fem våningar.

  • På våning ett finns kök och daglig verksamhet för äldre.
  • På plan 2 och 3 är det förskoleverksamhet.
  • På plan 4 och 5 har arbetsmarknads- och socialförvaltningen verksamheter som riktar sig till barn, unga och vuxna. Det handlar om pedagogiska och stödjande verksamheter samt strukturerad sysselsättning med fokus på aktivitet efter egen förmåga.

Stjärnhuset

  • Stora delar av Stjärnhuset är servicehus.
  • På plan 1 finns allergiförskolan Rönnen, som funnits där sedan tidigare.

Ny utemiljö

I samband med ombyggnationen omvandlades utemiljön till en större gård med naturinslag, för förskolorna. Gården är tillgänglig för både barn och boende i servicehusdelen. Barn och äldre kan strosa tillsammans på gemensamma ytor och de delar också odlingsytor. Servicehuset har även en egen del av gården med mer avskild utevistelse för den som önskar.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Renovering och utbyggnad.

Vem äger marken:

Karlstads kommun.

Vem har byggt:

Karlstads kommun med NCC som entreprenör.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?