Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Ska utredas
Översiktsbild över planområdet

Tullholmen - påbyggnad av parkeringshus

Ingress

Bakgrund

Tullholmsvikens Parkerings AB önskar att detaljplanen för fastigheten ändras till att endast omfatta parkering i 6 våningsplan. Nuvarande parkeringshus är byggt i fyra våningar men förberett för en utbyggnad till 6 våningar.

Tidplan

Arbetet med att ta fram ett förslag till detaljplan är vilande. När det finns ett färdigt förslag kommer kommunen att gå ut med det på samråd, tid för samrådet är inte bestämd.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan för Paddeln 1

Vem äger marken:

Privat

Vem bygger:

Privat

Kommunens kontaktperson:

Jonas Zetterberg, stadsbyggnadsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2024-06-12

Hittade du det du sökte på sidan?