Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Byggnation pågår
Arkitetktskiss från bygglovet för nytt lägenhetshus på Kronkursen 1 på Kronoparken
Så här ska den nya påbyggnaden se ut (hus A). Bild: Rathsman arkitektkontor AB.

Så här ska den nya påbyggnaden se ut (hus A). Bild: Rathsman arkitektkontor AB.

Kronoparken - 74 nya lägenheter i centrum

Det befintliga tvåvåningshuset ska byggas på med ytterligare fyra våningar som ska innehålla totalt 74 lägenheter fördelat på 45 stycken ettor och 29 stycken tvåor. Den befintliga restaurangen i bottenplan ska få en ny uteservering med nytt skärmtak.

Om projektet

Carlzon Invest Kronkursen AB har ansökt om bygglov för att bygga på befintlig byggnad med nya bostadsvåningar i Kronoparkens centrum.

Tidplan

  • Kommunen beviljade bygglovet 18 april 2018.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Byggnation av bostäder

Vem äger marken:

Carlzon Invest Kronkursen AB

Vem bygger:

Carlzon Invest Kronkursen AB

Sidan uppdaterad: 2024-04-19

Hittade du det du sökte på sidan?