Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Klar
Arkitektskiss över bostäder längs Packhusgatan
Så här kommer bostäderna längs Packhusgatan se ut.

Så här kommer bostäderna längs Packhusgatan se ut.

Tullholmen - lägenheter längs Packhusallén

På Tullaren 3 ska två parallella huskroppar förenas via en överbyggd gård med garage i botten. Husen ska byggas i sju våningar med totalt 56 lägenheter fördelat på ett till fyra rum och kök. Byggherre är Skanska Sverige AB.

Tidplan

  • Stadsbyggnadsnämnden beviljade bygglov för projektet i januari 2018. Om bygget har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag som beslutet vann laga kraft.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Byggprojekt

Vem äger marken:

Karlstads kommun

Vem bygger:

Skanska Sverige AB

Gällande detaljplan:

Detaljplan för kvarteret kanoten, akt 1780K-21-P2013/15

Sidan uppdaterad: 2024-04-04

Hittade du det du sökte på sidan?