Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Karta över området Höja Björby

Edsgatan - utbyggnad av VA i Höja Björby

Vi bygger ut kommunalt vatten och avlopp i Höja Björby. Det gör vi för att garantera en trygg och hållbar VA-försörjning nu och i framtiden.

Här bygger vi de anläggningar som behövs för att fastigheterna ska få kommunalt dricksvatten och rening av avloppsvatten. De flesta fastigheter behöver så kallat LTA som är kort för lätt trycksatt avlopp. Det används när det inte går att lägga ledningar med självfall och innebär att man har en egen pump på fastigheten.

Vad?

Kommunalt vatten och avlopp anläggs i området.

När?

Start: Sommaren 2024

Klart: Hösten 2025

Vad händer just nu?

​Etapp 1 startar v. 32 strax söder om Lilla Björbyvägen och vidare norrut

Störningar

​​Eftersom byggnationen i huvudsak görs i åkermark räknar vi med begränsade störningar.

​Trafik

​De lokala vägar som går västerut från Edsgatevägen kommer behöva stängas av i perioder.

​Vibrationer

​Byggnationen kan leda till vibrationer. Därför görs vibrationsmätning under hela byggtiden på hus närmast schakterna.

​Buller och damm

​I samband med arbeten kan det bli buller och viss damning under torra perioder. Arbetet pågår normalt vardagar mellan kl. 6.45-17.00.​

Kontakt


Projektledare: Hanna Gärdeklint
Telefon: 054-540 18 36

Byggledare: Lucas Landström
Telefon: 054-540 21 00

Sidan uppdaterad: 2024-07-04

Hittade du det du sökte på sidan?