Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Klar
Toppbild karlstad.se

Väse - en byggvision för fler bostäder

Fler villor och lägenheter, en gästhamn och besöksmål för naturturism. Det är en del av innehållet i kommunens byggvision för Väse, ett dokument som visar lämpliga platser för nya byggnader som ska fungera som inspiration.

Ska inspirera

Syftet med byggvisionerna är att finna attraktiva lägen att bygga bostäder på, både centralt i tätorterna och mer lantligt. Förutom att peka ut lämpliga lägen för ny bebyggelse är tanken med byggvisionen också att fungera som en inspiration för ett möjligt byggande på orten.

”Byggvision Väse” är inte ett juridiskt bindande dokument. Om det här ska bli verklighet krävs vilja från markägare, boende, näringsliv och mer utredningar från kommunens sida.

Fortfarande lantlig prägel

Framtidsbilden av Väse är ett levande stationssamhälle, som har en lantlig prägel och koppling till naturen. När man kommer till Väse kommer man inte till en tät kvartersstad, utan till ett område med lägre skala, med tätare struktur, men också med öppenhet och utblickar mot Vänern. Bebyggelsen är uppdelad i villor, radhus och flerbostadshus i upp till 4 våningar.

Bostäder inom en kilometer från tågstationen

Nya bostäder i Väse föreslås i första hand på platser som ligger i anknytning till tåghållplatsen, inom en kilometer från stationen. Det kan även bli aktuellt med bostäder i mer lantliga lägen närmare sjön Panken.

Utveckla läget vid Vänern

Väse tätort har ett fantastiskt läge en knapp kilometer från Vänern. Björkviks strandängar är sedan tidigare utpekat som ett område för att utveckla utflykts- och besöksnäring vid Vänern. Strandområdet kan utvecklas genom att öppna upp kontakten med Vänern och iordningsställa spänger för vandring, rast- och grillplats, eventuell bybastu med mer.

Att ha en mindre gästhamn där besökande kan lägga till med egen båt och en hållplats för båtbussen kan vara ett sätt att stärka Väse.

Tidplan

Stadsbyggnadsnämnden godkände Byggvision för Väse den 13 november 2019.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Vem äger marken:

Vem bygger:

Kommunens kontaktperson:

Sidan uppdaterad: 2024-04-19

Hittade du det du sökte på sidan?