Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Planerad
Illustration siluettbild Karlstad och elbussar
Illustration siluettbild Karlstad och elbussar

Illustration siluettbild Karlstad och elbussar

Karlstadsstråket - snabbusslinje

Snabbusslinjen Karlstadsstråket gör det enklare att resa kollektivt och hållbart i staden. Första delen av Karlstadsstråket, mellan centrum och Rud, stod klar i december 2018. 2022 förlängdes snabbusslinjen till Jakobsberg. I nästa etapp förlängs Karlstadsstråket från Rud till Välsvikens station.

Om projektet

Snabbusslinjen Karlstadsstråket gör det enklare att resa kollektivt mellan centrum, bostadsområden, arbetsplatser och handelsområden. Snabbusslinjen får tätare turer och resorna blir miljömässigt bättre tack vare att elbussar trafikerar stråket. Elbussarna gör också stadsmiljön blir trivsammare, då de är betydligt tystare än andra bussar.

Karlstadsstråket byggs ut i etapper. Första delen av Karlstadsstråket, från Rud till centrum, stod klar i december 2018. I december 2022 förlängdes snabbusslinjen till Jakobsberg. På sikt är tanken att snabbusslinjen ska gå från Välsviken i öst till Bergvik i väst.

Projektet delfinansieras till 50 procent genom ett bidrag av staten i form av stadsmiljöavtal. Statens syfte med stödet är att uppmuntra effektivare kollektivtrafik och goda, hållbara stadsmiljöer.

Kommande etapp från Rud till Välsviken

I kommande etapp av Karlstadsstråket förlängs snabbusslinjen från Ruds bytesstation till Välsviken station via Lorensberg, Kronoparken och universitetet. Arbetet innebär bland annat att:

 • Busshållplatserna byggs om och anpassas till elbussar.
 • Vid korsningen Sommargatan/Edsgatevägen kommer trafiksignaler ge bussen prioritet så den tar sig fram fortare.
 • En genväg för bussen byggs mellan korsningen Edsgatevägen/Sommargatan och Vårgatan.
 • Det skapas en trevligare hållplats med tillgänglighetsanpassningar vid universitetet.
 • Laddstationen för elbussarna, som idag finns vid Ruds bytesstation, flyttas till Välsvikens station.
 • En ny bytespunkt i Välsviken gör det enkelt att byta mellan regionbussar och bussar i stadstrafik.
 • Längs delar av sträckan förbättrar vi gång- och cykelvägar.
 • Torgytan vid Kronoparkens centrum ses över och fräschas upp i samband med att den nya hållplatsen byggs där.
Karta med planerad sträckning för snabbussen. Klicka på bilden för att få upp originalstorlek.

Kommande hållplatser

Följande hållplatser kommer trafikeras längs den nya sträckan i Karlstadsstråket, mellan Ruds bytespunkt och Välsviken station:

 • Kronoskogsgatan
 • Mosserudsgatan
 • Lorensberg
 • Granhult
 • Kronoparken södra (Fagottgatan/Basungatan)
 • Kronoparken centrum
 • Kronoparkskyrkan
 • Karlstads Universitet
 • Klarinettgatan
 • Välsvikens handelsområde
 • Banvaktarvägen
 • Välsviken station

Ny cykelväg på Lorensberg

Längs södra delen av Fogdemyrsgatan, mellan Skymnäsgatan och Mosserudsgatan, bygger vi en gång- och cykelväg. En säkrare cykelväg har länge efterfrågats, då det idag bara finns en smal trottoar längs gatan. Arbetet med den nya cykelvägen innebär att det tidvis kommer vara begränsad framkomlighet på sträckan.

Tidplan

 • Första etappen av Karlstadstråket stod klar 2018.
 • Snabbusslinjen förlängdes till Jakobsberg i december 2022.
 • 2024-2026 förlängs Karlstadsstråket från Ruds bytespunkt till Välsviken station.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Infrastruktursprojekt

Vem äger marken:

Karlstads kommun

Vem bygger:

Karlstads kommun

Kommunens kontaktperson:

Jenny Karlsson, teknik- och fastighetsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2024-06-10

Hittade du det du sökte på sidan?