Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Klar
Stormyrens förskola, med grön träfasad och gula fönsterdetaljer, stod klar hösten 2023.
Stormyrens förskola stod klar hösten 2023.

Stormyrens förskola stod klar hösten 2023.

Stockfallet - nya förskolan Stormyren

Stockfallet växer och utbyggnaden av området har medfört att behovet av förskoleplatser ökat. Stormyrens förskola är en ny förskola på Stockfallet som stod klar hösten 2023.

Om projektet

Byggnaden är uppförd i två våningsplan med en fasad som är försedd med träpanel och ett tak med solceller. Förskolan består av sex avdelningar och ett mottagningskök. Byggnadens storlek är cirka 1300 kvadratmeter.

Utemiljön är kreativ, naturinspirerad och indelad i olika lekzoner och höjdnivåer. Utemiljön skyddas från buller från den intilliggande vägen genom en bullervall.

Inspiration från skog och natur

Stora delar av konstruktion och ytterpanel består av trä. Inspirationen till arkitektur och utemiljö kommer från skogen och naturen. En separat parkeringsyta för förskolan har byggts alldeles intill.

Tidplan

  • Byggstart hösten 2021.
  • Klart hösten 2023.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Kommunen bygger en ny förskola

Vem äger marken:

Karlstads kommun

Vem bygger:

Karlstads kommun

Sidan uppdaterad: 2024-03-26

Hittade du det du sökte på sidan?