Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Ska utredas
Översiktsbild över planområdet
Översiktsbild över planområdet

Översiktsbild över planområdet

Haga – utökad användning av Karlstads CCC

Man vill utvidga användningen för byggnaden som till största delen består av kongress-, kultur-, och konferensanläggning idag.

Bakgrund

Den befintliga byggnaden inom Hyttan 12 innehåller till största delen kongress-, kultur- och konferensanläggningen Karlstad CCC. Byggnaden innehåller också kontorslokaler för bland annat Konsumentverket. Fastighetsägaren Mötesplatsen KB (c/o Storebrand fastigheter) har begärt planändring för Hyttan 12 med syfte att utvidga byggnadens användning för att möjliggöra en större bredd av användning.

Frågor att behandla i planarbetet

  • Byggnadens och fastighetens lämplighet till olika användningar
  • Eventuella störningar av/för olika användningar
  • Trafik / parkering

Samråd

Arbetet med att ta fram ett förslag till detaljplan är vilande. När det finns ett färdigt förslag kommer kommunen att gå ut med det på samråd, tid för samrådet är inte bestämd.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan för Hyttan 12

Vem äger marken:

-

Vem bygger:

-

Kommunens kontaktperson:

Per Anders Olsson, stadsbyggnadsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2024-06-10

Hittade du det du sökte på sidan?