Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Byggnation pågår
Karlstadsiluett med byggkran

Örsholmen - ny bro över Örsholmsälven

Vi bygger en ny bro mellan Örsholmen och Lamberget som är anpassad för tung trafik. Den nya bron ska heta Kalvholmsbron och är tänkt att förenkla förbindelsen för biltrafik genom östra delen av Karlstad.

Vad innebär projektet?

Vi bygger en ny bro mellan Örsholmen och Lamberget som är anpassad för tung trafik. Den nya bron ska heta Kalvholmsbron och är tänkt att förenkla förbindelsen för biltrafik genom östra delen av Karlstad.

För att förenkla genomfarten i området och skapa en bättre förbindelse mellan E18–Välsviken och Hammaröleden bygger kommunen en ny bro mellan Lamberget och Örsholmen. Kalvholmsbron som nu används av biltrafik kommer att bli en bro för gående och cyklister.

Den nya bron blir som en förlängning av Kalvholmsgatan. På sikt är förhoppningen att kunna bygga ut Välsvikenleden så den knyter an till bron och på så sätt binda samman stadsdelarna i de östra delarna av staden med centrala Karlstad.

Du kan läsa mer om planerna för en östra förbindelse här.

Tidplan

Efter att en spricka i betongen på bron upptäckts sattes brobyggnationen på paus. Utredningar visade att det var för lite armering i brokonstruktionen. Konstruktören har därefter tagit fram nya beräkningar. För att stärka upp bron kommer vi först riva delar av den för att sedan bygga nytt.

  • Vår/sommar 2021 påbörjas rivningsarbetet.
  • Höst 2021 inleds formsättning, armering och gjutning.
  • Älvgrenen kommer att vara avstängd fram till december 2022.
  • Kalvholmsbron öppnas för trafik i september 2023.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Ny bro
Vem äger marken:

Karlstads kommun

Vem bygger:

Karlstads kommun

Sidan uppdaterad: 2024-06-12

Hittade du det du sökte på sidan?