Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Klar
Flygbild över Kustremsan 1 som visar var det ska byggas bostäder
Fem nya flerbostadshus ska byggas i den röda markeringen. Bild: Blom

Fem nya flerbostadshus ska byggas i den röda markeringen. Bild: Blom

Zakrisdal - fem nya flerbostadshus på Kustremsan

Peab Bostad AB ska bygga fem huskroppar med totalt 26 lägenheter på Kustremsan. Samtliga hus har två våningar. Bygglov beviljades i januari 2018.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Byggprojekt

Vem äger marken:

Peab Sverige AB

Vem bygger:

Peab Bostad AB

Gällande detaljplan:

Detaljplan för Zakrisdalsudden, 1780K-42-P2008/04

Sidan uppdaterad: 2024-04-19

Hittade du det du sökte på sidan?