Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Klar
Översiktskarta över Vallargärdet/Ulvsby
Översiktskarta över Vallargärdet/Ulvsby

Översiktskarta över Vallargärdet/Ulvsby

Alster – byggvision för Vallargärdet och Ulvsby

En byggvision har tagits fram för området eftersom det finns stora möjligheter för fortsatt utveckling.

Vad handlar byggvisionen om?

Det finns stor utvecklingspotential i och runt omkring Karlstad kommuns mindre tätorter. Där skulle boenden med andra kvalitéer än i de centrala delarna av Karlstad kunna erbjudas. Stadsbyggnadsnämnden har därför gett stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram byggvisioner för kommunens småorter.

Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram en byggvision för Vallargärdet/Ulvsby. Syftet med byggvisionerna är att peka ut lämpliga lägen för ny bebyggelse och att fungera som en inspiration för ett möjligt byggande på orten. Dokumentet ska vara ett stöd i kommunens kommande planarbeten på orten. Tidigare har byggvisioner för Väse och Norsbygden tagits fram. Arbetet har skett i samverkan med kommunens översiktsplanering så att byggvisionen ska kunna utgöra underlag för den kommande översiktsplanen. Arbetet har skett i samarbete med kommunledningskontoret; även teknik- och fastighetsförvaltningen, miljöförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen och barn- och ungdomsförvaltningen har deltagit.

Byggvisionen finns att läsa på denna sida.

Tidplan

  • Byggvisionen var på samråd under tiden 21 september - 21 oktober 2021.
  • Byggvisionen godkändes av stadsbyggnadsnämnden den 26 januari 2022.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Byggvision för Vallargärdet/Ulvsby

Kommunens kontaktperson:

Marie Janäng, stadsbyggnadsförvaltningen
Åsa Lundgren, stadsbyggnadsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2024-06-10

Hittade du det du sökte på sidan?