Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Byggnation pågår
Detaljplan för Tullholmssågen 4 med flera

Tullholmen - 1 000 nya bostäder och kajpromenad

Här byggs drygt 1 000 lägenheter och en förskola med 4-5 avdelningar. En ny livsmedelsbutik är redan byggd. Strandkanten fortsätter vara till för allmänheten i form av promenadstråk i förlängning av Tullholmskajen och park med gångväg längs Tullholmsvikens västra strandkant.

Bostäder, teater och strandpromenad

Det kommer att bli omkring 1 000 nya bostäder när hela området står klart. I bottenplanen på många av husen finns möjlighet för olika verksamheter att etablera sig. Intill vattnet kommer det bli en slags torgyta med inslag av växtlighet och en gång- och cykelbana. Exakt hur den här ytan ska se ut är inte klar än. Den gamla bageribyggnaden kommer att bevaras och Wermland Opera kommer att ha verksamhet här.

Dessa företag som kommer att bygga bostäder i området.

  • Magnolia
  • Riksbyggen
  • Löfbergs fastigheter AB
  • KBAB (förskola i markplan och bostäder ovanför)
  • Karlstads kommun bygger infrastrukturen i området, det vill säga vatten och avlopp, gator, torg och parker.

Så kan området se ut

Filmen på den här sidan visar hur området kan se ut när det är färdigbyggt. Observera att filmen visar en möjlig bild av det nya området och att det kan bli förändringar i gestaltningen av hus och gemensamma ytor.

Här kan du se projektet i 3D. Länk till annan webbplats.

Tidplan

  • Kommunfullmäktige antog detaljplanen för detta område i maj 2020 och den vann laga kraft i juni 2020.
  • Gator runt de första tre kvarteren längs Tullhusgatan är färdigbyggda hösten 2023.
  • Torg vid Coop-butiken var klart hösten 2022. Detta gäller torgytan närmast butikens entré. Resten av torget byggs klart i samband med att intilliggande hus byggs.
  • Övrig infrastruktur och ytor närmast vattnet beror på när övriga hus byggs. Preliminär byggstart är runt 2025.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Byggnation av ett nytt bostadsområde

Vem äger marken:

Karlstads kommun, Riksbyggen, Löfbergs fastigheter AB

Vem bygger:

Karlstads kommun, Magnolia bostäder, Riksbyggen, Löfbergs fastigheter AB, KBAB

Kommunens kontaktpersoner:

Ossman Sharif, stadsbyggnadsförvaltningen
Torbjörn Karlsson, teknik- och fastighetsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2024-06-11

Hittade du det du sökte på sidan?