Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Byggnation pågår
Karlstadsiluett med byggkran

Våxnäs - utveckling av utemiljön vid Karmen

Vi bygger om parkleken Karmens utemiljö för att få plats med mer träd och buskar att leka i. Med mer grönska hoppas vi på att Karmen blir en ännu trevligare plats som fler vill vara på. Vi kommer även bygga en vattenlek där du kan leka och svalka dig under sommaren.

Mer grönska och vattenlek

Vi gör om parkleken Karmens utemiljö för att få in mer grönska och att det ska bli en trevligare plats som ännu fler vill vara på. Det kommer bli mindre hårda ytor med asfalt som lätt blir varmt.

Vi kommer också bygga en efterlängtad vattenlek, där du kan leka och svalka dig när det är som varmast.

Delar av utemiljön är avstängd

Under tiden vi gör om utemiljön kommer delar behöva vara avstängd. I maj till augusti 2024 kommer delar av parkleken vara öppen. Vi börjar arbeta i den norra delen mot Hemvägen, den delen kommer vara inhägnad och avstängd. I augusti kommer i stort sett hela utemiljön vara avstängd.
Här kan du läsa mer om Karmen.

Hållbarhet i projektet

Det här är en del av projektet Gröna och trygga miljöer i Våxnäs. Vi har undersökt hur tryggheten och den biologiska mångfalden på Våxnäs kan stärkas. ​Vi har haft dialogträffar och frågat Våxnäsbor hur de vill att parker och grönområden ska utvecklas. Vi vill skapa bättre parker och grönområden för Våxnäsbor och för djur som fjärilar, vildbin och grodor. ​Projektet drivs av parkenheten på Karlstads kommun och i samarbete med flera olika aktörer som KBAB, föreningar på Våxnäs, fritidsgården Västa mötesplatsen, Karmens parklek och skolan. Läs mer om projektet här.

Tidplan

  • Arbetet startar i maj 2024.
  • Det mesta beräknas vara klart i augusti 2024, förutom vattenleken. Vi vet i dagsläget inte byggstart eller när vattenleken kommer vara klar.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Ombyggnation av utemiljön på parkleken Karmen

Vem äger marken:

Karlstads kommun

Vem bygger:

Karlstads kommun

Kommunens kontaktperson:

Bo Jacob Enqvist

Fler planer och projekt i området

Karlstadsiluett med byggkran

Våxnäs - detaljplan för utveckling av Våxnäs centrum

Kommunen har tagit fram en detaljplan för ge möjlighet att att utveckla Våxnäs centrum med nya ytor för centrumändamål och bostäder.

Visionsbild Våxnäs torg

Våxnäs - nytt torg

Vi har byggt ett nytt torg som förbinder Våxnäs centrum med nya Fredricelund. Torget stod klart våren 2022.

Illustrationsskiss på hur huset kan komma att se ut.

Våxnäs - nya bostäder längs Stenhagsgatan

Detaljplanen möjliggör byggandet av nya bostäder på fastigheten Bjälken 5 längs Stenhagsgatan. Fastigheten är idag planlagd för handel- och kontorsverksamhet. Det planeras ett flerbostadshus på högst nio våningar.

Sidan uppdaterad: 2024-06-12

Hittade du det du sökte på sidan?