Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Utveckling av parker och grönområden på Våxnäs

Gröna och trygga miljöer i Våxnäs är ett projekt ​där vi undersöker hur tryggheten och den biologiska mångfalden på Våxnäs kan stärkas. ​Fokus ligger på att utveckla parkerna och grönområden så att de möter behoven för ​både Våxnäsborna och för djuren såsom fjärilar, ​vildbin och grodor.​

Projektet drivs av parkenheten på Karlstads kommun. För att bättre kunna förstå vilka behov och viljor som finns hos dem som bor och vistas på Våxnäs, människor och djur, samarbetar vi med flera olika aktörer som KBAB, föreningar på Våxnäs, fritidsgården Västa mötesplatsen, Karmens parklek och skolan. Genom våra samarbeten når vi ut till fler boende på Våxnäs och möjliggör samtal om vilka utvecklingsmöjligheter de ser och vad de tror kan skapa mervärde för människor, djur och natur.

Det här jobbar vi vidare med

Under vårt dialogarbete har många bra idéer och synpunkter lyfts fram. Här kan du se vilka parker och grönområden som är med i projektet och vilka lösningar vi undersöker. Först ut är fjärilsängen i Fredricelundsparken.

För att öka mängden blomstrande och vackra platser skapar vi en fjärilsäng i Fredricelundsparken.

Tillsammans med ungdomar från Västra mötesplatsen har Chillplatsen tagits fram, en plats för både fysisk aktivitet och stärkande kompishäng.​

Vi undersöker om det går att skapa en medborgarträdgård. ​

Vill du vara med och odla, kontakta Tillsammans i Karlstad via e-post: asa@tillsammansikarlstad.se​

Vi undersöker om det går att skapa en lekfull miljö för både barn och groddjur.

Vi undersöker hur utemiljön kan bli mer trivsam och grönskande.

Vi undersöker hur parken kan bli mer lättillgänglig och passande för fikastunder till Våxnäsbor, humlor och bin.​

Dialogträffarna

Under våren och höst 2022 har vi träffat flera hundra personer i olika åldrar som bor och vistas på Våxnäs.

Exempel på dialogträffar:

  • I samarbete med Tillsammans i Karlstad och parkleken Karmen anordnades en skattjakt under påsklovet. Med hjälp av en karta fick barn ta sig till olika parker och utföra olika uppdrag.
  • I samarbete med KBAB har vi träffat äldre och samtalat om deras behov genom att besökt KBABs äldrecaféer.
  • Under sensommaren besökte vi KBAB.s sommarskoj och byggde modeller tillsammans med barnen över lösningar för ett bättre Våxnäs, både för barnen och insekter.
  • Tillsammans med KBAB anordnade vi en grillkväll där vi samtalade med många boende på Våxnäs om möjligheterna för en stadsodling och andra lösningar på hur människor kan mötas och den biologiska mångfalden kan stärkas.

Sidan publicerad: 2022-11-08

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?