Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Hundrastning i Karlstads kommun

I Karlstads kommun finns lokala ordningsföreskrifter som beskriver vilka regler som gäller för hundar och hundägare i Karlstad.

Du ska till exempel ha hunden kopplad på offentlig plats och plocka upp hundbajs. Vill du släppa hunden lös finns det en särskild hundrastgård på Lamberget. Reglerna gäller inte tjänstehundar, servicehundar eller ledarhundar för synskadade.

Koppeltvång

Hundar ska alltid hållas under uppsikt och nästan alltid gäller koppeltvång. Av ordningsföreskrifterna framgår att hundar ska hållas kopplade på offentlig plats inom detaljplanelagt område och likvärdiga områden som stadsdelscentrum och parklekar. Dessutom gäller koppeltvång på de kommunala badplatserna under perioden 1 juni till 31 augusti.

Observera också att hundar enligt lag ska hållas under sådan tillsyn att de hindras från att löpa lösa i marker där det finns vilt mellan 1 mars och 20 augusti.

När en hund inte hålls kopplad bör den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer.

Hundbad

Hundar får bada överallt inom Karlstads kommun utom på våra kommunala badplatser samt inhägnade områden för kommunens bassängbad. Tänk bara på att hunden alltid måste hållas kopplad. Förbudet att bada på de kommunala badplatserna gäller under sommarsäsongen 1 juni till 31 augusti.

Tvång att plocka upp

Hundbajs ska omedelbart plockas upp på offentlig plats samt på de kommunala badplatserna och i motionsspår.

Inom kommunen finns ungefär 1500 sopkärl utsatta, de som är avsedda specifikt för hundlatrin är märkta. Tänk på att hundbajs luktar, även om det tas upp i påse. Våra speciella hundlatriner är därför placerade så att de ska störa omgivningen så lite som möjligt. "Vanliga" sopkärl är däremot ofta placerade nära parkbänkar och dylikt. Vi gör i övrigt ingen skillnad på sopkärlen, så båda kan användas för hundbajs.

Hundrastgård på Lamberget

Tidigare låg hundrastgården på Sandbäcken, men nu har den flyttat till Lamberget bredvid Leret, i närheten av Byggmax och Lambergstjärns småbåtshamn. Det är den plana yta som ligger intill Hammaröleden, i höjd med gång- och cykelbanan som sammanlänkar Herrhagen och Lamberget. Hundrastgården omgärdas av staket och är uppdelad i två avdelningar, en för mindre hundar och en för större hundar. Hundrastgården är alltid öppen för allmänheten och vid rastgården finns soptunnor.

Vi har gjort i ordning marken för att den ska vara ett bra underlag och plan yta. Vi har tagit bort gammalt material och lagt dit nytt grus. Vi har röjt bort sly på platsen. Ett antal träd har sparats för trivselns skull och för att skapa lite skugga.

I kartan nedan är hundrastgården markerad:

Sidan publicerad: 2023-04-03

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?