Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Friluftsliv och motion

I Karlstads kommun kan du ägna dig åt friluftsliv under alla årstider. Här hittar du information om allt från vandringsleder till lekplatser, motions- och skidspår, badplatser och parker.

Vad säger allemansrätten?

Allemansrätten gör att vi har tillgång till naturen, men där ingår både rättigheter och skyldigheter. Det innebär att ta ansvar för natur och djurliv och att visa hänsyn mot markägare och andra besökare.