Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Sjön Panken

Panken

Strax väster om Väse kyrka ligger sjön Panken. Det är en grund och näringsrik slättsjö omgiven av strandängar. Panken omges av spännande kulturmiljö och vacker natur, och från fågeltornet kan man se många olika fågelarter.

Ledens längd

Längd: 0,6 km

Karta

Fakta om vandringsleden

Längs leden

Fågeltorn

Informationstavlor längs leden

Svårighetsgrad

Medel

Ta dig dit

Tillgänglig med buss

Parkering

Intresserad av

Spår av historien

Korta leder (0-3km)

För fågelskådaren

Led ut till fågeltorn

En cirka 600 meter lång vandringsled leder ut till fågeltornet sydväst om Väse kyrka. Leden startar vid kyrkan där det finns parkeringsplats och informationstavla. Respektera de närboende och använd endast den markerade leden både fram och tillbaka till fågeltornet. Gå inte förbi husen.

Rikt fågelliv

Fågellivet på strandängarna kan studeras från det fågeltorn som finns beläget i en vacker hage med gamla knotiga tallar. Kring tornet finns en rik hagmarksflora, och särskilt vackert är det här på sensommaren då ängsvädden blommar i lila.

På våren rastar stora flockar av bland annat vadare, sångsvanar, krickor och grågäss vid sjön. Det är också många fågelarter som häckar här, såsom tofsvipa, rödbena, gulärla, häger och brun kärrhök. I ån Glumman som rinner ut i Panken finns den sällsynta fiskarten asp som i april kan ses leka i stora mängder i strömmen vid Väse kyrka.

Kulturmiljö

Kring Väse kyrka finns hela kyrkmiljön bevarad med bland annat prästgård, klockargård, hembygdsgård (tidigare tingshus och gästgiveri) och kyrkstallar. De många lämningarna och anrika byggnaderna visar tillsammans med betade hagar och strandängar på lång kontinuitet i bosättning och odlande.

Gravfält och runsten

Området kring Väse kyrka och sjön Panken är klassat som riksintresse för naturvården och kulturmiljövården. Området är rikt på fornlämningar som järnåldersgravfälten vid Ve och här finns en av Värmlands tre runstenar. Dessa ligger alltså inte vid fågeltornet och den markerade leden.

Hitta hit

Panken är belägen cirka 2,5 mil öster om Karlstad. Från Karlstad följer du E18 österut mot Stockholm. Sväng av E18 mot avfarten till Väse, håll vänster och följ vägen fram till Väse kyrka där parkering finns. Det går även att åka buss hela vägen fram till parkeringsplatsen. Välj buss 501 mot Kristinehamn som avgår från busstationen i Karlstad flera gånger dagligen.

Du kanske också är intresserad av

Två skäggdoppingar i vatten

Djupdalens fågeltorn

Från fågeltornet kan du ta del av det rika fågellivet i våtmarken vid Djupdalen. Här har både vanliga arter och en del för Karlstadstrakten mer ovanliga fåglar kunnat beskådas. Det finns ingen vandringsled.

Vandringsleder

Stig genom lövskog

Rustad strandskog, naturreservat

Vid naturreservatet Rustad strandskog väster om Karlstad finns växt- och djurarter som gynnas av det fuktiga klimatet i lövskogen. Här trivs den sällsynta busken daggvide liksom flera andra ovanliga svampar, insekter och mossor.

Naturreservat

Vandringsleder

Sten med Gustaf Frödings ansikte inristat

Alsterdalen

Alsterdalen är ett populärt utflyktsmål. Det levande kulturlandskapet runt herrgårdarna Alster, Alstrum och Gunnerud bjuder på höga skönhetsvärden. I området finns flera trevliga vandrings- och cykelleder och ett fågeltorn.

Vandringsleder

Sidan uppdaterad: 2024-06-14

Hittade du det du sökte på sidan?