Risk för skogsbrand i Värmlands län

Just nu varnar SMHI om att risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor. Det är viktigt att du som privatperson eller verksamhetsutövare anpassar ditt agerande utifrån rådande läge. Tänk på att du är ansvarig för den eld du tänder och för eventuella skador den orsakar.

Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Stenröse i skogen

Lompberget, Korpberget och Götviksudden

Strax sydöst om Vålberg ligger de fornminnestäta områdena Lompberget, Korpberget och Götviksudden. Här finns lämningar av borgar, gravfält, rösen och stensättningar. Området bjuder också på vidsträckt utsikt över Vänern. Det finns stigar i området med bristfällig markering.

Ledens längd

Längd: Det finns flera stigar inom området med begränsad markering.

Karta

Fakta om vandringsleden

Svårighetsgrad

Svår

Ta dig dit

Parkering

Intresserad av

Vackra vyer

Spår av historien

Medellånga leder (4-8km)

En bergsrygg

Längs med Norsälven och dess utlopp i Vänern ligger en bergsrygg som sträcker sig från Lompberget i norr till Götviksudden i söder. På och i anslutning till bergsryggen finns rikligt med fornlämningar som tydligt visar vilken viktig vattenled Norsälven varit genom historien. Terrängen i området är kuperad och spännande. Längst i söder, på Götviksudden, finns en gammal fin naturskogsartad strövvänlig hällmarkstallskog.

Stigar men ingen markerad led

Det finns ingen iordningsställd vandringsled i området utan endast stigar med begränsade markeringar. Observera att terrängen bitvis är svårframkomlig.

Fornlämningar

Här finns två fornborgar, ett gravfält, flera bronsåldersrösen och stensättningar. Från fornlämningarna är det vidsträckt utsikt utöver Vänern som var av stor betydelse för forntidens människor i orostider. Algutshögen som ligger på Lompberget är ett av Värmlands största rösen med en diameter på cirka 30 meter.

Hitta hit

Området ligger 19 kilometer väster om Karlstad centrum. Från Karlstad följer du E18 västerut mot Oslo. Parkeringsplats finns i omedelbar närhet till E18 strax innan bron över Norsälven. Från parkeringsplatsen utgår leder både norr- och söderut.

Du kanske också är intresserad av

Strandkant vid tallskog

Dansarebacken

Dansarebacken består av två lövrika skogsområden som ligger nära varandra. Skogarna i reservatet har haft mycket liten påverkan av mänsklig aktivitet och med tiden har de därför utvecklat höga naturvärden.

Naturreservat

Vandringsleder

Småvatten Vänsberg

Lilla Vänsberg, Tuggelite

Naturskönt beläget i Karlstads ytterområde ligger Lilla Vänsberg och Tuggelite. Här finns många fina stigar och motionsspår. Platsen gränsar till flera bostadsområden och är mycket populär bland Karlstadsborna.

Vandringsleder

Person med hund går längs en sluttning

Lämpenshålan

Naturreservatet Lämpenshålan är ett spännande och välbesökt utflyktsmål där det är lätt att hitta tystnaden. Här finns Värmlands läns största dödisgrop, som bildats i Värmlands största rullstensås.

Naturreservat

Vandringsleder

Sidan uppdaterad: 2024-03-01

Hittade du det du sökte på sidan?