Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Elevator längs Frödingleden

Frödingleden

Upplev naturen och kulturen längs Frödingleden som sträcker sig från Kroppkärrssjön i Karlstad till Alsterdalen. Längs leden finner du fågeltorn, rastplatser och grillplatser.

Ledens längd

Längd: Naturstigen 1,2 km, Kroppkärr - Alsters herrgård 5,8 km, Örsholmen - Alsters herrgård 6,4 km

Karta

Fakta om vandringsleden

Längs leden

Grillplats

Rastplats

Fågeltorn

Informationstavlor längs leden

Svårighetsgrad

Medel

Ta dig dit

Tillgänglig med buss

Parkering

Tillgänglighet

Tillgänglig för rullstolsburen

Tillgänglig för rullstolsburen med assistans

Rullstolsanpassad grillplats

Rullstolsanpassad rastplats

Intresserad av

Vackra vyer

Spår av historien

Korta leder (0-3km)

Medellånga leder (4-8km)

För fågelskådaren

Rik flora

Varning för fallande träd

Var uppmärksam på döda träd i din närhet när du rör dig i vandringsleden, särskilt när det blåser. Som följd av torkan under 2018 och efterföljande barkborreangrepp är det för närvarande många granar som står och dör i vandringsleden. Döda träd, kvistar eller trädtoppar kan falla plötsligt och ljudlöst.Vi tar bort de allra farligaste träden vid rastplatser och leder efter hand. Vänligen respektera eventuella avspärrningar.

Olika startpunkter och längder

Du kan starta din promenad på Frödingleden antingen från Kroppkärr eller Örsholmen och leden tar dig till Alsterdalen där du kan avsluta vid Alsters Herrgård, Frödingstenen eller fortsätta och gå naturstigen längs vattnet strax norr om E18.

Startar du vid entré Kroppkärr blir sträckan 5,8 km och startar du vid entré västra Örsholmen blir sträckan 6,4 km. Du kan även välja att starta din promenad på Kroppkärrsleden vid Kroppkärrssjöns badplats och då blir sträckan drygt 9 km lång. Naturstigen som finns norr om E18 är också en del av Frödingleden och är cirka 1,2 km lång.

Leden går genom ett trevligt och vackert närströvområde som är av riksintresse för kulturmiljövården. Här vandrar du förbi platser som förekommer i Gustaf Frödings poesi och skröna, genom naturskog och över betad vänerstrand. Det kulturlandskap du vandrar över är en del i Värmlands litterära verk, och naturen här är mycket vacker och värdefull.

Längs leden finns fyra fågeltorn, flera trevliga rastplatser och tre grillplatser. Del av Kroppkärrsleden är tillgänglighetsanspassad.

En led tillgänglig för alla

Delar av leden är tillgänglighetsanpassad så att det är lätt att ta sig fram på den med rullstol, rullator och barnvagn.

Från Kroppkärrssjöns badplats fram till Talludden är leden belagd med stenmjöl för att göra det enklare att ta sig fram. Längs stenmjölsstigen finns flera bänkar att vila sig på. Grillplatserna vid Talludden är tillgänglighetsanpassade, liksom de båda fågeltornen. Den tillgänglighetsanpassade delen av leden är 1,2 kilometer lång.

Djur och natur

Vandringen på Frödingleden tar dig genom en omväxlande natur med början vid Kroppkärrsjön med badplats, fågeltorn och fiskebryggor. Leden fortsätter förbi äldre granskog med bronsåldersrösen, lövrika och fuktiga strandskogar längs Vänern, betade strandängar och vidare till Alsterdalen. Fågellivet är intressant både vid Kroppkärrsjön, strandängen nedanför Alsters herrgård och vid Alsternäset, där fågeltorn finns. Här finns bland annat sothöna, tofsvipa, rördrom och skäggdopping. På vår och höst rastar flera arter vadare vid sjöns stränder.

Hitta hit

Kroppkärrssjön ligger centralt i Karlstad tätort, invid väg 240 (Hammaröleden). Alsters herrgård ligger strax öster om Karlstad, invid E18 vid avfart mot Alster. Vid ledens fyra entréer finns parkering och informationstavlor.

Du kanske också är intresserad av

Bild på spång i skogen.

Herrön

Strax söder om Skattkärr ligger Herrön, en fin våtmark med öppna vattenspeglar, fågeltorn och en betad strandäng. Området används flitigt av närboende och av fågelintresserade.

Vandringsleder

Brygga i solnedgång

Kroppkärrssjön

Mitt i Karlstads tätort men ändå naturnära ligger Kroppkärrssjön, en fin fågelsjö med badplats, fågeltorn, grillplatser, brygga och fritt fiske. Området är populärt bland barnfamiljer, motionärer och fritidsfiskare. Delar av området är tillgänglighetsanpassat.

Vandringsleder

En man och en kvinna tittar ut över Sandbäckstjärn. Kvinnan sitter i rullstol.

Sandbäckstjärnet

Sandbäckstjärnet är ett friluftsområde som ligger vid norra fältet, på cykelavstånd från Karlstad centrum. Området erbjuder vandring i en vacker blandskogsnatur nära vattnet och möjligheter till grillning och fika. Beslut finns om avrådan och särskilda kostråd avseende fisk från tjärnet.

Vandringsleder

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?