Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Koloniområden och odlingslotter

Här kan du läsa om koloniområden och odlingslotter i Karlstad.

Fallängens koloniområde

Fallängens koloniområde är beläget på Färjestad, bortom Färjestad Ridklubb och drivs av Fallängens odlarklubb. Här finns det bara odlingslotter och inga byggnader får byggas.

Gräsdalen

Gräsdalens koloniområde ligger intill industriområdet på Gräsdalen och Gruvlyckans bostadsområde. Det drivs av Gräsdalens odlarförening. Här finns det bara odlingslotter och inga byggnader får byggas.

Kronoparken

Kronoparkens koloniområde ligger längst in vid Kronoparkens villaområde på Mjölnartorpet. Mjölnartorpets odlarförening som driver koloniområdet. Här finns bara odlingslotter och inga byggnader får byggas.

Kroppkärr

Kroppkärrs koloniområde ligger intill Kroppskärrssjön på Södra Kroppkärr. Det är Karlstads koloniträdgårdsförening driver kolonin. Området består idag av 116 stugor fördelade på två områden.

Steffens minne

Steffens minnes koloniområde ligger längs Edsgatan mot sjön Alstern, norr om Kronoparken och drivs av Koloniföreningen Steffens minne. Området har 67 stugor.

Frågor?

Vill du veta mer om koloniområdena kontakta Karlstads kommuns växel telefon 054-540 00 00.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida