Risk för skogsbrand i Värmlands län

Just nu varnar SMHI om att risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor. Det är viktigt att du som privatperson eller verksamhetsutövare anpassar ditt agerande utifrån rådande läge. Tänk på att du är ansvarig för den eld du tänder och för eventuella skador den orsakar.

Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Fiske

Karlstads kommun bjuder på ett stort antal glimrande, såväl som strömmande som stillsamma och goda fiskevatten. Fiske kan utövas i stadskärnan och i tätortens centrala delar, i avskild vildmark, anlagda fiskevatten och utmed klippiga Vänerstränder. I Klarälven finns bland annat lax och i kommunens många sjöar kan du få gädda, abborre eller gös.

Här får du fiska utan fiskekort

  • I Klarälvens nedre lopp och i dess angränsande restsjöar i Karlstads tätort är fiske med handredskap fritt, från utloppen i Vänern ända upp till E18, undantaget är Sandbäckstjärn. Du som fiskar ska hålla dig till de regler som Nedre Klarälvens fiskevårdsområde sprider på skyltar längs med dessa vatten.
  • Handredskapsfiske är fritt längs med Vänerns stränder. Regler för detta fiske kan du få från länsstyrelsen.

Här måste du ha fiskekort

  • Ett stort antal andra fiskevatten är också tillgängliga för handredskap. Du löser fiskekort för respektive fiskevatten genom kontakt med en återförsäljare för berört fiskevårdsområde.

Om fiske med nät

Karlstads kommun tillåter inte nätfiske i de vatten kommunen äger. Delar av kommunens vatten ingår däremot i olika fiskevårdsområden. Respektive fiskevårdsområde har regler för vilka som får fiska och hur fiske får gå till i deras vatten.

Kostråd avseende fisk från Sandbäckstjärn

Under miljönämndens sammanträde den 17 maj togs beslut om kostråd avseende fisk från Sandbäckstjärn.

Allmänheten rekommenderas att äta max 2–3 portioner egenfångad regnbågslax per år samt avråds helt från att äta övriga fiskarter från tjärnen. Beslutet grundar sig i de prover som har visat förhöjda halter PFAS i fisk från tjärnet.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida