Fiske

Karlstads kommun bjuder på ett stort antal glimrande, såväl som strömmande som stillsamma och goda fiskevatten. Fiske kan utövas i stadskärnan och i tätortens centrala delar, i avskild vildmark, anlagda fiskevatten och utmed klippiga Vänerstränder. I Klarälven finns bland annat lax och i kommunens många sjöar kan du få gädda, abborre eller gös.

Här får du fiska utan fiskekort

  • I Klarälvens nedre lopp och i dess angränsande restsjöar i Karlstads tätort är fiske med handredskap fritt, från utloppen i Vänern ända upp till E18, undantaget är Sandbäckstjärn. Du som fiskar ska hålla dig till de regler som Nedre Klarälvens fiskevårdsområde sprider på skyltar längs med dessa vatten.
  • Handredskapsfiske är fritt längs med Vänerns stränder. Regler för detta fiske kan du få från länsstyrelsen.

Här måste du ha fiskekort

  • Ett stort antal andra fiskevatten är också tillgängliga för handredskap. Du löser fiskekort för respektive fiskevatten genom kontakt med en återförsäljare för berört fiskevårdsområde.

Om fiske med nät

Karlstads kommun tillåter inte nätfiske i de vatten kommunen äger. Delar av kommunens vatten ingår däremot i olika fiskevårdsområden. Respektive fiskevårdsområde har regler för vilka som får fiska och hur fiske får gå till i deras vatten.

Kostråd avseende fisk från Sandbäckstjärn

Under miljönämndens sammanträde den 17 maj togs beslut om kostråd avseende fisk från Sandbäckstjärn.

Allmänheten rekommenderas att äta max 2–3 portioner egenfångad regnbågslax per år samt avråds helt från att äta övriga fiskarter från tjärnen. Beslutet grundar sig i de prover som har visat förhöjda halter PFAS i fisk från tjärnet.

Taggar för sidan

Friluftsliv

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

18 Juni 2024