Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

PFAS i Sandbäckstjärn

{"X":0.185,"Y":0.0,"Width":0.75,"Height":1.0}

Under miljönämndens sammanträde den 17 maj togs beslut om kostråd avseende fisk från Sandbäckstjärn. Allmänheten rekommenderas att äta max 2–3 portioner egenfångad regnbågslax per år samt avråds helt från att äta övriga fiskarter från tjärnen. Beslutet grundar sig i de prover som har visat förhöjda halter PFAS i fisk från tjärnet.

Kostråd avseende fisk från Sandbäckstjärn

Nya och sänkta riktvärden på EU-nivå av PFAS-ämnen gör att särskilda kostrekommendationer behöver ges för fisk från sjöar med förhöjda halter av PFAS. I samråd med Livsmedelsverket och SportFiskarna ges kostråden för egenfångad fisk från Sandbäckstjärn. De särskilda kostråden kommer inte att innebära något förbud mot att fiska i Sandbäckstjärn. Provtagningen av fisk som hittills gjorts är begränsad och nya mer omfattande analyser kommer därför att göras.

Förekomsten av PFAS i fisk i Sandbäckstjärn

Under 2023 undersöker miljöförvaltningen PFOS och PFOA i konsumtionsfisk från Sandbäckstjärn. I mitten av april 2023 togs fiskar upp ur tjärnet i samarbete med Sportfiskarna. Halterna av PFOS i regnbågslax var runt livsmedelsverkets temporära åtgärdsnivå på 8 µg/kg, därför beslutades i samråd med livsmedelsverket en kostrekommendation på maximalt 2-3 portioner regnbågslax per år.

Regnbågslaxen är till skillnad från andra fiskar i tjärnet inplanterad och vistas inte lite länge i sjön och uppvisar därav inte lika höga halter PFOS. Halterna av PFOS i både mindre och större gädda var mellan 150-330 µg/kg varvid livsmedelsverket rekommenderade kommunen att gå ut med en avrådan. Det är troligt att övriga fiskarter i sjön som inte är inplanterade har höga halter och därför avråds helt från konsumtion av annan fisk.

Fortsatt övervakning

Undersökning av PFAS4 i konsumtionsfisk från Sandbäckstjärn kommer att upprepas för att säkerställa resultaten. Bland annat kommer ett nytt provtagningstillfälle göras under sommaren 2024 för att utvärdera halterna i regnbåge som är mer nyligen inplanterad i sjön.

Vad är PFAS?

PFAS (poly- och perfluorerade alkylsubstanser) är ett samlingsnamn för en stor grupp ämnen. De förekommer inte naturligt, utan började framställas i mitten av 1900-talet. PFAS finns bland annat i impregneringsmedel, rengöringsmedel (till exempel golvpolish) och i brandskum. Sjöar och vattendrag och även grundvatten i marken som ligger i områden där det finns eller har funnits brandövningsplatser kan även bli förorenade av PFAS.

Hur påverkar PFAS hälsan?

De mängder av PFAS vi vanligtvis får i oss via mat och dricksvatten orsakar inte akuta hälsoproblem, men vissa PFAS-ämnen lagras länge i kroppen. Om man får i sig PFAS under lång tid skulle det kunna påverka hälsan. Därför är det viktigt att få i sig så lite som möjligt av dessa ämnen, framförallt innan man får barn.

Foster, spädbarn och barn är troligen extra känsliga för PFAS. Ämnena förs över till foster via moderkakan och till ammade spädbarn via modersmjölken. Studier har visat att PFAS-ämnen kan påverka immunförsvaret, födelsevikten, kolesterolhalten i blodet och leverenzymer.

Om Sandbäckstjärn

Sandbäckstjärn arrenderas av SportFiskarna, fiskekort behövs för att fiska och det är ett så kallat Put and Take-vatten. Det innebär att fisk som odlas på annan plats släpps i tjärnen några gånger per år med avsikt att tas upp samma år. Arten som släpps i är regnbåge, naturligt i tjärnet finns även gädda, abborre, sutare med flera.

Sandbäckstjärn ligger intill Räddningstjänstens brandövningsplats där brandskum innehållande PFAS har använts. Sedan 2015 har Räddningstjänsten fasat ut PFAS-användning, men tyvärr är övningsplatsen förorenad från tidigare användning. Undersökningar har gjorts i mark, grundvatten och ytvatten (tjärnen och bäcken) med konstaterad PFAS-förorening. Miljöförvaltningen kommer fortsätta att initiera att fler undersökningar görs för att kunna avlägsna källföroreningen och vidare spridning till vatten.

Miljöförvaltningen kommer fortsätta att initiera att fler undersökningar görs för att hitta utbredningen och försöka få till att möjliga efterbehandlingsåtgärder undersöks i syfte att avlägsna källföroreningen och vidare spridning till vatten.

Läs mer

På Livsmedelsverkets webbsida finns mer information om PFAS:

Kemikalieinspektionens råd till privatpersoner Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterad: 2024-03-06

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida