Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Värdefulla naturområden

I den interaktiva kartan "Värdefulla naturområden" finns områden i kommunen med höga naturvärden och friluftsvärden samlade. Du kan klicka på ett område på kartan och få upp en beskrivning.

Kunskapen om värdefull natur som finns med i kartan är en sammanställning från många olika inventeringar. Kartan uppdateras löpande med aktuell kunskap.

Om du trycker på knappen längst ned i vänstra hörnet på kartan så kommer du till en större karta.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida