Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Fågelskyddsområden

Inom Karlstads kommun är tretton små öar och skär i Vänern skyddade som fågelskyddsområden. Fågelskyddsområden är skapade för att skydda fåglar från störning. Stora samlingar av häckande sjöfåglar och boplatser för sällsynta arter kan vara skyddade under känsliga tider. Det innebär att det är förbjudet att besöka de berörda områdena.

Det vanligaste är att det vid fågelskyddsområdena inte är tillåtet att komma närmare land än 100 meter mellan 1 april till 15 juli. Men skyddszon och tidsperiod kan variera mellan olika områden. Läs alltid noga på de skyltar som är uppsatta.

Information och bevakning

Fågelskyddsområdena finns utmärkta på båtsportkorten och de flesta andra mer detaljerade kartorna. Informationsskyltar finns väl synliga på öar med fågelskydd. Skyltarna är gula och skylten med förlängd skyddstid har ett rött fält som är lätt att se på långt håll.

Inom Karlstads kommun finns det 15 fågelskyddsområden kring små öar och skär i Vänern:

 • Russvillorna
 • Ormskären
 • Storskär
 • Märrberget
 • Bäröskären
 • Stora Äggskär
 • Rundholmen
 • Gåsskär
 • Lövöskären - Gysskär
 • Sandskär
 • Vaholmen
 • Rudsviksholmen
 • Guppaholmarna

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida