Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Lantmäteri och fastighetsfrågor

Karlstads kommun har en egen lantmäterimyndighet. Vi kan hjälpa dig om du vill stycka av din fastighet, ta reda på vem som äger en fastighet eller veta var fastighetsgränsen går.