Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Ledningsrätt

När ett företag eller en organisation ska dra ledningar genom en fastighet som de inte äger krävs en ledningsrätt.

Vad är en ledningsrätt?

Ledningsrätt är en typ av lantmäteriförrättning och innebär att ett företag eller en verksamhet som drar ledningar förfogar över delar av en fastighet som de inte äger. Det kan handla om att de ska dra ledningar under eller ovan jord och sedan underhålla och reparera dem vid behov. Rätten att göra det bildas vid en ledningsrättsförrättning. Då skapas en ledningsrätt som är knuten antingen till ledningsägaren eller till ledningsägarens fastighet.

Ansök om ledningsrätt

Du ansöker om ledningsrätt genom att fylla i en blankett för lantmäteriförrättning.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida