Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Servitut

Om du ska dra en väg över grannens mark eller använda grannens brunn kan man skriva in det i ett servitut.

Vad är ett servitut?

Servitut ger en fastighet rätt att förfoga över en annan fastighet för ett visst ändamål och på ett visst sätt. Det kan handla om att använda en väg, ta vatten från en brunn eller anlägga ett avlopp. Servitut kan bildas i samband med avstyckning och klyvning men kan också bildas, ändras eller upphävas vid en fastighetsreglering.

Besök Lantmäteriets webbplats för att ansöka om servitut.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida