Risk för skogsbrand i Värmlands län

Just nu varnar SMHI om att risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor. Det är viktigt att du som privatperson eller verksamhetsutövare anpassar ditt agerande utifrån rådande läge. Tänk på att du är ansvarig för den eld du tänder och för eventuella skador den orsakar.

Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Lägenhetsregistret

Om du äger ett flerbostadshus eller småhus så ska du rapportera in nytillkomna, förändrade och borttagna bostadslägenheter enligt lagen om lägenhetsregistret.

Vad är lägenhetsregistret?

Lägenhetsregistret är ett nationellt register över Sveriges alla lägenheter. Vem som bor i lägenheten finns inte i registret. Lägenhetsregistret gör det enklare och billigare att ta fram hushålls- och bostadsstatistik. Statistiken används som underlag för samhällsplanering och forskning.

Vad ska jag rapportera in till lägenhetsregistret?

Om du äger ett flerbostadshus eller småhus med mer än en lägenhet så är du skyldig att rapportera in förändringar i lägenhetsbeståndet. Uppgifterna ska lämnas in till kommunen senast en månad efter att förändringen har skett.

Du ska rapportera uppgifter om du i huset har genomfört:

  • nybyggnad
  • ändrad användning
  • sammanslagning/delning
  • rivning.

Om ditt hus bara innehåller en bostad och då behöver du inte rapportera in uppgifter, utan dessa hämtas från fastighetsregistret.

Hur rapporterar jag?

I vår e-tjänst kan du enkelt rapportera in förändringar direkt.

Har du frågor eller behöver hjälp med e-tjänsten?

Hör av dig till oss på Kontaktcenter så hjälper vi dig eller hänvisar dig rätt.
Ring, mejla eller besök oss i Bibliotekshuset.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida