Risk för skogsbrand i Värmlands län

Just nu varnar SMHI om att risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor. Det är viktigt att du som privatperson eller verksamhetsutövare anpassar ditt agerande utifrån rådande läge. Tänk på att du är ansvarig för den eld du tänder och för eventuella skador den orsakar.

Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Ansökan om lantmäteriförrättning

Du som är fastighetsägare, köpare eller rättighetshavare kan ansöka om en lantmäteriförrättning hos Lantmäterimyndigheten genom att fylla i en blankett.

Hur ansöker jag?

  1. Beställ en blankett hos oss på Lantmäterimyndigheten eller ladda ner en själv här på webbplatsen.
  2. Fyll i blanketten och underteckna.
  3. Skicka in ansökan tillsammans med övriga handlingar som ska bifogas till:
    Lantmäterimyndigheten
    651 84 Karlstad

Du kan inte skicka in ansökan med e-post eller fax eftersom vi behöver originaldokumentet med din underskrift på.

Sidan uppdaterad: 2024-01-31

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida