Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Vad kostar det att ansöka om förrättning?

Lantmäteriförrättningen kan genomföras antingen med löpande räkning eller till ett fast pris.

Kostnaden börjar räknas när du skickar in ansökan

När du skickar in en ansökan till oss börjar ärendet kosta pengar direkt när vi startar handläggningen. Du kan höra av dig till oss innan du ansöker för att få en ungefärlig prisuppskattning för din ansökan.

Fast pris

Om vi kan bedöma hur lång tid din förrättning kommer att ta kan du få ett fast pris, men det är inte alltid det går.

Vi skickar bara ut ett fast prisavtal om du som kund begär det. Du kan höra av dig till oss för att be fast prisavtal. 

Timpris

För förrättningar som debiteras med löpande räkning betalar du ett timpris.

Timpriser lantmäteriförrättningar

Yrkestitel

Kostnad

Förrättningslantmätare eller övrig aktivitetsansvarig, utför till exempel fältarbete eller kartinstruktion

1 600 kronor/timme

Biträdande handläggare

800

kronor/timme

Kostnaden beror på hur stort ditt ärende är

Det är ärendets omfattning som avgör det totala priset. Vilken typ av förrättning och storleken på berörda fastigheter påverkar hur mycket tid det tar.

Det kan också uppstå problem och svårigheter som gör att förrättningen tar mer tid. Det kan handla om

  • krånglig fastighetsindelning
  • oklart planläge
  • belastande rättigheter
  • tekniska svårigheter vid mätning
  • att sakägarna inte är överens.

Alla förrättningar kan inte genomföras

Ibland kan olika hinder medföra att en förrättning som sökts inte kan genomföras. Då får du ändå betala för den tid vi lagt på ärendet. Detsamma gäller om ärendet dras tillbaka av dig som sökt.

Ansök om förrättning

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida