Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Lämna namnförslag på gator, platser och byggnader

Karlstad växer och nya gator, platser och byggnader namnges löpande. Du som bor i Karlstad kan vara med och ge tips på nya namn genom att fylla i formuläret nedan. Förslagen används av namnberedningen som föreslår namn på gator, platser och byggnader. Slutligen är det stadsbyggnadsnämnden som beslutar namnet.

Namn på personer, saker och växter kan bli gatunamn

Vi kan inte garantera att det namn du föreslår kommer att användas. Genom att följa de här råden finns större chans att ditt förslag kan användas:

  • namnen skall vara unika i kommunen
  • vara namn som om möjligt har koppling till platsen genom historia, geografi eller anknyter till sol, vatten och natur
  • vara korrekta ur språklig synpunkt
  • inte vara löjliga eller frånstötande
  • inte återge namn på levande eller nyligen avlidna personer
  • gärna vara namn med tradition.

Medborgarförslag viktiga för namngivning

När Karlstad växer uppstår det ofta behov att namnge platser, gator och byggnader. Mycket av stadens historia finns dokumenterad men vi tror också att Karlstadsborna har stora kunskaper som kan komma till nytta i arbetet med att namnge platser, gator och byggnader.

De förslag som lämnas via formuläret nedan samlas i en databas. När en plats, gata eller byggnad ska namnges kan namnberedningen använda databasen för att hitta ett lämpligt namn.

Namnberedningen föreslår namn och stadsbyggnadsnämnden beslutar

Kommunfullmäktige har gett delegation till stadsbyggnadsnämnden att fastställa namn på kvarter, gator, allmänna platser, stadsdelar och offentliga byggnader. Det är namnberedningen, som består av tre personer, som tar fram namnförslagen som stadsbyggnadsnämnden sedan beslutar om.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida