Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Naturvårdsprojekt

Här kan du läsa mer om naturvårdsprojekt i Karlstads kommun. Här finns även LONA-projekt (Lokala naturvårdsprojekt) som medfinansieras av statliga medel för kommunal och lokal naturvård. Du kan läsa mer om både pågående och avslutade naturvårdsprojekt.

De särskilda satsningarna på såväl små som stora naturvårdsprojekt är en viktig del för att nå målen med kommunens naturvårdsarbete.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?