Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Naturvårds- och friluftsplan

Naturvårds- och friluftsplanen är Karlstads kommuns sammanställning av befintlig kunskap om värdefulla natur- och friluftsområden inom hela kommunens yta. Planen anger också hur kommunen ska jobba med naturvård och friluftsliv under de närmaste åren.

Karlstads kommuns arbete med naturvård och friluftsliv består av konkreta naturvårdsåtgärder som skydd och restaurering av områden med särskilt höga naturvärden, såväl som att hålla friluftsområden i gott skick samt bidra med information till allmänheten om Karlstadsnaturen och undervisning om naturen.

Planen består av tre delar

Del 1 – Handlingsplan för teknik- och fastighetsnämnden 2021-2025

Nuvarande mål för naturvård och friluftsliv i Karlstads kommun samt åtgärder som planeras inom teknik- och fastighetsnämndens ansvarsområden fram till år 2025 för att uppnå målen.

Del 2 – Nulägesbeskrivning och analys

Beskrivning av kommunens mest intressanta naturtyper och ansvarsarter, nulägesbeskrivning av kommunens naturvårdsarbete och friluftsliv samt analys av situationen för Karlstads natur och friluftsliv. Uppdaterad 2016.

Del 3 – Värdefulla naturområden

En objektskatalog som utgörs av en interaktiv webb-karta med de mest värdefulla natur- och friluftsområdena. Till varje område på kartan finns beskrivningar och eventuella åtgärdsbehov. Uppdateras kontinuerligt när ny kunskap tillkommer.

Sidan uppdaterad: 2024-01-31

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida