Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Fridlysta arter

Att en art är fridlyst innebär att den är fredad och därför inte får plockas, dödas, fångas, samlas in eller på annat sätt skadas eller störas. Skyddet kan också gälla för frön, ägg, rom och bon. Anledningen till att vissa arter är fridlysta är att skydda dem. Det kan till exempel gälla arter som är sällsynta och samtidigt attraktiva för insamling.

I svensk lagstiftning anges vilka arter som är fridlysta och vad som gäller för dessa i artskyddsförordningen. En del av arterna är fridlysta i hela EU, andra inom Sverige och några bara i vissa län.

Alla vilda fåglar är fridlysta, liksom alla fladdermöss, grod- och kräldjur samt alla vilda orkidéer och lummerarter. Utöver dessa grupper finns ytterligare en lång lista med särskilt utpekade arter som är fridlysta.

Den som planerar en åtgärd som kan komma att påverka en fridlyst art kan behöva dispens från Länsstyrelsen.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida