Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Alsterälvens vattenråd

Är du intresserad av vattnet i Alstersälvens avrinningsområde? Då kanske du vill vara med i Alstersälvens vattenråd!

I Alstersälvens avrinningsområde ingår bland annat sjöarna Gapern, Alstern, Borssjön, Molkomssjön, Acksjön, Mången, Stora Böckeln och vattendragen Alstersälven, Byckesälven, Prostgårdsälven samt Hyttälven.

Det här är ett vattenråd

Ett vattenråd är en ideell förening som ger lokal delaktighet i vattenfrågor. Vattenråd kan delta i och påverka myndigheters planerings- och åtgärdsarbete för att uppnå god vattenstatus i avrinningsområdet. Vattenråd kan också samarbeta med Vattenmyndigheten kring EUs ramdirektiv för vatten.

Vill du veta mer om Alstersälvens vattenråd?

Kontakta gärna vattensamordnare Ida-Lis Rundin, ida-lis.rundin@karlstad.se.

Alsteralvensvattenrad.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad: 2024-03-06

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida