Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Klarälvens vattenråd

Klarälvens vattenråd arbetar för vattnets alla värden i Klarälvens avrinningsområde.

Klarälvens vattenråd är en ideell förening som driver projekt i Klarälvens stora avrinningsområde. Vattenrådets uppdrag är att arbeta för att sjöar, älvar och bäckar ska må bra med en god ekologisk status. Våra medlemmar är bland annat kommuner, vattenrättsinnehavare, vattenkraftsägare, markägare, bygdeföreningar samt alla fiskevårdsområdesföreningar i Klarälvens stora avrinningsområde.

Klarälvens vattenråd ska föra en dialog med Vattenmyndigheten för Västerhavet och samverka kring frågor som rör just Klarälven.

Det här är ett vattenråd

Ett vattenråd är en ideell förening som ger lokal delaktighet i vattenfrågor. Vattenråd kan delta i och påverka myndigheters planerings- och åtgärdsarbete för att uppnå god vattenstatus i avrinningsområdet. Vattenråd kan också samarbeta med Vattenmyndigheten kring EUs ramdirektiv för vatten.

Vill du veta mer om Klarälvens vattenråd?

Kontakta gärna vattensamordnare Ida-Lis Rundin, ida-lis.rundin@karlstad.se.

klaralvensvattenrad.se Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterad: 2024-03-06

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida