Risk för skogsbrand i Värmlands län

Just nu varnar SMHI om att risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor. Det är viktigt att du som privatperson eller verksamhetsutövare anpassar ditt agerande utifrån rådande läge. Tänk på att du är ansvarig för den eld du tänder och för eventuella skador den orsakar.

Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Aktuella vattennivåer

Kommunen mäter vattennivåerna vid fem olika platser. På kartan ser du var de olika mätstationerna ligger och aktuella vattennivåer.

Karta över mätstationer

När du klickar på symbolen i kartan kommer du till en sida där du kan se mätdata och diagram för respektive mätstation. Du kan välja år och månad samt vilka stationer du vill se. Nivåer finns sparade sedan juni 2007.

Om du har problem att se vattennivåerna när du klickar på kartan, prova gärna en annan webbläsare.

Här är en lista på våra mätstationer. Klicka på mätstationens namn för att komma till en graf över aktuella vattennivåer.

Historiska nivåer och flöden

+45,98 Högsta högvattenyta (HHV) 11 januari 2001
+44,71 medelvattenyta (MV)
+43,70 Lägsta lågvattenyta (LLV) 2 april 1942

+47,15 Högsta högvattenyta (HHV) 18 september 1957
+46,48 Högsta högvattenyta vid 1995 års vårflod
+44,02 Lägsta lågvattenyta (LLY) 23 april 1956

Högsta högvattenföring 1.700 m3/s
Medel högvattenföring 560 m3/s (normal vårflod)
Medelvattenföring 161,5 m3/s
Lägsta lågvattenföring 17 m3/s

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida