Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Bild på målad streetart. Väggmålningen föreställer en stor gädda under vattnet samt några burkar på botten.

Bra vatten börjar på land

Bra vatten börjar på land - och med dig. Och du kommer alltid behöva vattnet. Det kluriga med vattnet är att det är cirkulärt, jorden får inget nytt vatten. Det vattnet du dricker och badar i är samma vatten som dinosaurierna drack och badade i.

Guide

Bli vattensmart

  1. Hjälp till att plocka skräp.
  2. Välj kranvatten framför vatten på flaska.
  3. Städa utan miljögifter.
  4. Lämna oanvända mediciner till apoteket.
  5. Köp inte varor med antibakteriella ämnen.
  6. Häll inte miljöfarliga ämnen i avloppet.
  7. Tvätta med full tvättmaskin.
  8. Tvätta bilen i en biltvätt och inte på gatan.
  9. Samla regnvatten och använd när du vattnar.
  10. Gå med i ett vattenråd.

Konstnär Sagie målar under Hagaleden

Konstnär Sagie, Christofer Siwertz-Svedjeby, skapade på bara några dagar under vecka 19 en väggmålning som pryder betongväggen på Östra Kanalgatan under Hagaleden. Konstverket är en del av kampanjen och ska påminna om att bra vatten börjar på land - med dig och mig.

Skolklasser målar på Västra Torggatan

Onsdag den 17 maj fylldes Västra Torggatan med färgsprakande fiskar och annat vattenliv. Det var Herrhagsskolans åk 2 som målade fint på gatan för att uppmärksamma budskapet om att bra vatten börjar på land.

Människor på uteservering

LOVA-projektet: Klarälven och norra Vänern

Karlstads kommun har under två års tid arbetat med en förstudie, som letts av miljöförvaltningen, för att få bättre koll på vattenkvalitén och miljöpåverkan i stadsnära vatten. Förstudien är ett LOVA-projekt (Lokala vattenvårdsprojekt) som drivs tillsammans med Klarälvens vattenråd och Hammarö kommun och fokuserar på nedre delen av Klarälven, Hammarösjön och Kattfjorden. Målet med projektet är att förbättra vattenkvalitén och uppnå vattenrelaterade miljömål för området, så kallade miljökvalitetsnormer för vatten genom att ta fram lokala åtgärdsprogram för de tre områdena.