Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Vattenkvalitet i Karlstads sjöar och vattendrag

Karlstads kommun gör regelbundet mätningar av vattenkvalitet i vissa av våra sjöar och vattendrag. Utöver det samverkar vi med andra kommuner och organisationer för att ta prover.

Karlstads egna mätningar

Kommunen har under lång tid utfört egna mätningar av vattenkvalitén i vissa sjöar bland annat Alstern, Gapern, Molkomsjön och Kroppkärrssjön.

Hitta mätningar från sjöar och vattendrag

Sveriges Lantbruksuniversitet är datavärd för vattenkvalitémätningar i sjöar och vattendrag. Detta innebär att de samlas in data från alla sjöar och vattendrag i Sverige och gör de tillgängliga.

Mätningar av vattenvårdsförbund

Karlstads kommun är medlem flera vattenvårdsförbund som i sin tur gör mätningar. Vattenvårdsförbunden består till största delen av verksamheter som kan ha påverkan på vattnet. Karlstads kommun är med i:

Vill du veta mer om vattenkvaliteten i Karlstad?

Kontakta gärna vattensamordnare Ida-Lis Rundin, ida-lis.rundin@karlstad.se.

Sidan uppdaterad: 2024-03-06

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida