Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Vassröjning

Karlstads kommun genomför årligen vassröjning i vissa av kommunens sjöar och vattendrag.

Varje år röjer kommunen vass för att öka tillgängligheten till och upplevelsen av vattnet för allmänheten. Vi utför också särskilt anpassad vassröjning där det finns förutsättning för ett rikt sjöfågelliv.

I följande vattenområden genomför vi årlig vassröjning:

 • Klarälven, Borgmästarbron till Gubbholmen
 • Klarälven, Sandgrundsudden till Klaraviksbron
 • Lambergstjärnet och Lambergskanalen
 • Delar av vassbältet runt Orrholmen
 • Mariebergsviken
 • Kroppkärrssjön
 • Torpnoret
 • Stodenetjärn
 • Rudstjärnet
 • Sundstatjärn
 • En liten yta vid Fiskartorp i Skattkärr
 • Vissa badplatser

Vissa år genomför vi också vassröjning för att till exempel göra i ordning ett strandbete, eller utveckla en fågelrik våtmarksmiljö.

Vassröjningen i Karlstad är en stor utgift i skötseln av det gröna Karlstad. Därför röjer kommunen endast vass årligen där så många som möjligt kan få glädje av röjningen, där vassröjningen ökar förutsättningen för rikt växt och djurliv, eller där vassen eller vassröjningen löser problem med särskilda störningar mycket nära bostäder, till exempel från anfallande skrattmåskolonier.

Vill du röja vass i vatten som kommunen äger?

Om du önskar utföra eller beställa vassröjning i vatten som kommunen äger så behöver du först kontakta oss. Kommunen tillåter i vissa fall att privatpersoner utför vassröjning inom en begränsad yta och enligt särskilda villkor. Innan vi kan ge tillstånd för åtgärderna kommer vi ta ställning till områdets lämplighet och eventuell påverkan på djur och natur. I vissa fall krävs även samråd med länsstyrelsen. Det är inte tillåtet att röja vass i kommunens vatten utan skriftligt tillstånd från kommunen.

Sidan publicerad: 2023-03-21

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?