Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Grillplatser i Karlstadsnatur

Det finns massor av grillplatser längs vandringsleder och i naturområden i Karlstads kommun. Här hittar du kartor som visar var de finns. 

Ved vid grillplatser


Karlstads kommun lägger regelbundet ut ved vid vissa grillplatser. Vi kan dock inte garantera att det alltid finns ved på plats. Om du vill vara säker på att ha ved behöver du ta med egen.

Vi lägger ut ved vid följande grillplatser:

  • Göteborgsudden
  • I2, vid generalens äng
  • Jäverön vid stranden på södra sidan
  • Alsters herrgård, grillplatsen i parken
  • Knappstadsviken
  • Kroppkärrssjön
  • Skutberget

Webbkarta över grillplatser

Kartan visar vandringsleder, motionsspår, grillplatser, rastplatser, vindskydd och informationsskyltar. Med rastplats menar vi platser där det finns bänkar och/eller bord men ingen grillplats.

Sidan uppdaterad: 2023-05-25

Hittade du rätt information på sidan?