Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
grillplats i förgrunden, vänervy

Rävön

Rävön är en av omkring 22 000 öar och skär i Vänern. Ön är cirka 1 300 meter på längden och 150-400 meter på bredden.

Ledens längd

Längd: ingen markerad led

Karta

Fakta om vandringsleden

Längs leden

Grillplats

Rastplats

Informationstavlor längs leden

Toalett

Svårighetsgrad

Svår

Ta dig dit

Tillgängligt med egen båt

Intresserad av

Vackra vyer

Spår av historien

Nås med båt

Många branta klippor

Rävudden som är öns norra udde är obebyggd, medan öns övriga stränder till stor del är bebyggda med sommarstugor.

Rävöns västra strand kännetecknas av branta klippor och branten fortsätter även under vattenytan. Vid bryggans yttre del är det drygt 20 meter djupt. Går du över krönet till den östra stranden finns det lite flackare klippstränder. Öns inre delar är bevuxna med äldre tallskog eller blandskog.

Gravröse

På Rävuddens högsta punkt finns ett gravröse från bronsåldern. Under bronsåldern placerades gravarna ofta på berg med utsikt över vatten och det var sannorlikt de mest betydelsefulla personerna i samhället som begravdes i rösen, högar eller stensättningar.

Hitta hit

Rävön är en ö i Vänern mellan Hammarö och Jäverön. Ön går endast att nå med egen båt. Det finns två småbåtsbryggor att lägga till vid.

Du kanske också är intresserad av

Solnedgång Jäverön

Jäverön

Jäverön strax öster om Karlstad är en ö i Vänern. Här finns iordningställda vandringsleder som går genom ett mycket vackert levande kulturlandskap.

Vandringsleder

Lövskog sett från vattnet

Kaplansholmen, naturreservat

Kaplansholmen är en ö med rikt fågelliv. Här häckar bland annat mindre hackspett. Ön ligger i den del av Klarälvens aktiva delta som är minst påverkad av mänsklig aktivitet.

Naturreservat

Vandringsleder

Utsikt över Vänern från Västra Långholmen

Västra Långholmen

Västra Långholmen är en mindre ö i Vänerskärgårdens yttre del med fina klippstränder och storslagna vyer mot den öppna horisonten. Här finns lättpromenerade stigar och en handikappanpassad spång.

Vandringsleder

Sidan uppdaterad: 2023-05-19

Hittade du rätt information på sidan?