Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Vägvisningsskylt som skyltar mot fågeltorn

Knappstadviken

På cykelavstånd från Karlstads centrum ligger Knappstadviken, som är en del av ett större obebyggt våtmarksområde med höga naturvärden. I området finns en vandringsled med fågeltorn, grillplatser och rastplatser.

Ledens längd

Längd: 6,6 km, 3,2 km och 4,5 km

Karta

Fakta om vandringsleden

Längs leden

Grillplats

Rastplats

Fågeltorn

Informationstavlor längs leden

Svårighetsgrad

Medel

Ta dig dit

Tillgänglig med buss

Parkering

Tillgänglighet

Tillgänglig för rullstolsburen

Tillgänglig för rullstolsburen med assistans

Rullstolsanpassat fågeltorn

Tillgänglighetsanpassad parkering

Intresserad av

Vackra vyer

Korta leder (0-3km)

Medellånga leder (4-8km)

För fågelskådaren

Rik flora

Knappstadviken är en del av det spännande Klarälvsdeltat och bjuder därför på fina djur- och naturupplevelser. Vandringsleden som finns här har två entréer - en i norr vid Björkås och en i väster utmed vägen mot Skoghall. Väljer du att starta och avsluta vid Björkås blir den längsta slingan cirka 6,6 km och här finns det ingen bilparkering för leden, utan hit tar du dig med buss, till fots eller med cykel. Startar du vid Skoghallsvägen finns två slingor att välja mellan, en kortare på 3,2 km och en lite längre på 4,5 km. Här finns parkeringsplats och informationstavlor som berättar mer om naturen.

Utmed leden finns fyra fågeltorn med utsikt över området och ett gömsle varifrån man kan spana på fågellivet från nära håll. Här finns också två grillplatser och flera rastplatser med bänkar. Leden bjuder på en omväxlande natur och går genom fuktiga vildvuxna lövskogar, torrare hällmarkstallskog, utmed öppna strandängar och intill Klarälvsdeltats slingrande älvarmar. Här passerar man betande kor och bjuds på ett rikt fågelliv. Ytterligare ett område i Klarälvsdeltat som är lättillgängligt och särskilt värt ett besök är Mariebergs strandängar.

Djur och natur

Runt hela Knappstadviken växer en bård av lövskog, dominerad av björk och gråal. I lövskogen finns gott om döda träd och här lever många arter som är beroende av död ved. Bland annat har skalbaggar av ett flertal hotade arter hittats. Även artrikedomen bland mossor och svampar är stor och fågellivet i området mycket rikt. Här kan du se fåglar som tofsvipa, enkelbeckasin och brun kärrhök.

Tillgänglighet

Vid den västra entrén, vid Skoghallsvägen finns ett tillgänglighetsanpassat fågeltorn. Vandringsleden är lättpromenerad men är inte framkomlig för hjulburna. I fuktigare delar finns det smala spänger att ta sig fram på. I två partier går vandringsleden genom kohagar. På dessa ställen finns stättor över staketet.

Hitta hit

Knappstadviken ligger söder om bostadsområdena Romstad och Bellevue i Karlstad, cirka fem kilometer sydväst om Karlstads centrum. Det går bra att ta sig dit med cykel eller att promenera genom att följa älven utefter Romstad mot Knappstad och Björkås. Kommer du med bil finns vår parkering skyltad med infart från Skoghallsvägen. Stadsbussarna har hållplatser i närheten.

Du kanske också är intresserad av

Bild på spång i skogen.

Herrön

Strax söder om Skattkärr ligger Herrön, en fin våtmark med öppna vattenspeglar, fågeltorn och en betad strandäng. Området används flitigt av närboende och av fågelintresserade.

Vandringsleder

Brygga i solnedgång

Kroppkärrssjön

Mitt i Karlstads tätort men ändå naturnära ligger Kroppkärrssjön, en fin fågelsjö med badplats, fågeltorn, grillplatser, brygga och fritt fiske. Området är populärt bland barnfamiljer, motionärer och fritidsfiskare. Delar av området är tillgänglighetsanpassat.

Vandringsleder

Spång med Naturum i bakgrunden

Mariebergs strandängar

På gångavstånd från Karlstads centrum ligger det fågelrika området Mariebergs strandängar. Runt strandängen finns en fin promenadstig med gömslen och två fågeltorn, varav ett är tillgänglighetsanpassat.

Vandringsleder

Sidan uppdaterad: 2024-06-14

Hittade du det du sökte på sidan?