Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Stig i skogen som leder upp på en höjd

Tyrskogen

I Tyrskogen finns två vandringsleder, flera motionsspår, ett utegym och tre grillplatser. Den ena vandringsleden är tillgänglighetsanpassad och går intill en stor damm.

Ledernas längd

Tyrleden: 4 km

Dammleden: 1,3 km

Karta

Fakta om vandringsleden

Längs leden

Grillplats

Rastplats

Vindskydd

Svårighetsgrad

Lätt

Medel

Ta dig dit

Tillgänglig med buss

Parkering

Tillgänglighet

Tillgänglig för rullstolsburen

Rullstolsanpassad grillplats

Rullstolsanpassad rastplats

Tillgänglighetsanpassad parkering

Intresserad av

Vackra vyer

Spår av historien

Bra för rullstol/barnvagn

Korta leder (0-3km)

Medellånga leder (4-8km)

Varning för fallande träd

Var uppmärksam på döda träd i din närhet när du rör dig utanför vandringslederna, särskilt när det blåser. Som följd av torkan under 2018 och efterföljande barkborreangrepp är det för närvarande många granar som står och dör i skogen. Döda träd, kvistar eller trädtoppar kan falla plötsligt och ljudlöst. Vänligen respektera eventuella avspärrningar.

Två vandringsleder

I Tyrskogen finns två natursköna vandringsleder, Tyrleden och Dammleden.

Tyrleden (4 km)

Tyrleden är cirka fyra kilometer lång och går delvis genom kraftigt kuperad och bergig terräng. Den är markerad med orange färg på träd och skyltar.

Tyrleden och Dammleden börjar på samma ställe och följs åt i cirka 600 meter. Sedan viker Tyrleden av åt nordost och går parallellt med ett motionsspår för att sedan vika av uppför en brant backe och in på mindre stigar i hällmarkstallskogen.

Dammleden (1,3 km)

Dammleden är 1,3 kilometer lång och tillgänglighetsanpassad i en terräng utan stora höjdskillnader. Den har stenmjöl som underlag och en spång och är markerad med orange färg på träd och skyltar. Leden går runt dammen i ett område som domineras av lövskog. Vid dammen finns en grillplats och utmed leden finns parkbänkar på fyra platser där du kan vila och njuta av utsikten.

Motionsspår

I Tyrskogen kan du välja mellan fyra motionsspår som varierar i längd, från 2,5 kilometer upp till en mil. Det kortaste spåret på 2,5 kilometer är belyst från mörkrets inbrott fram till klockan 22.00 under årets mörka månader. Tyrs motionsspår sitter ihop med motionsspåret i Rudsskogen via en förbindelseslinga på 2,5 kilometer och även den slingan är belyst.

Mer information om elljusspår Tyr-Rud Länk till annan webbplats.

Ridstig - tänk på att visa hänsyn för hästar och ryttares säkerhet

I Tyrskogen finns en skogsstig som är 2,5 kilometer lång och avsedd enbart för ridande ekipage. Den är anpassad för lättare motionsridning och nyttjas av Färjestads ridklubb, som är arrendator, men också av andra. Vi rekommenderar allmänheten att visa mycket stor hänsyn när man rör
sig i området för hästarnas och ryttarnas säkerhet. Detsamma gäller när du passerar Färjestads ridklubb vid förbindelseslingan till Rudsskogen.

Grilla och fika

Det finns tre grillplatser i området. Två grillplatser finns nära Tyrstugan och den som ligger
norr om Tyrstugan har ett vindskydd. En tillgänglighetsanpassad grillplats finns också norr om dammen. Kom ihåg att släcka elden efter dig!

Utegym

Vid motionsspåren finner du ett utegym med många olika redskap. Här finns ett trägym med fasta vikter och ett gym i metall som har fria och rörliga vikter. Underlaget är av stenmjöl och flera träningsredskap är tillgänglighetsanpassade.

Naturvärden i Tyrskogen

I Tyrskogen möts du av en natur som består av hällmarkstallskog, fuktig granskog och några täppor av äldre odlingsmark. Genom området slingrar sig Färjestadsbäcken och skogen runt om är bitvis kuperad. Här finns också en damm där trollsländor, grodor och salamandrar trivs.

Hällmarken i området innefattar rikligt med äldre tallar och naturvärdesträd. En del äldre solexponerade tallar är viktiga för insekter, till exempel reliktbocken. På äldre tallar kan du också se tallticka, en svamp som liknar en hästhov. Vissa träd har dött och blir kvar som död ved. Den ger nytt liv och är en viktig miljö för olika lavar, svampar, insekter och fåglar.

I de bördigare områdena där gran dominerar, växer den fridlysta orkidén knärot. Knärot är en lågväxande orkidé med vita blommor som trivs i fuktig mossa. Här kan du också få syn på Värmlands landskapsfjäril, brun gräsfjäril. De trivs vid de öppna skogsängarna i området. Brun gräsfjäril är en av Karlstads kommuns ansvarsarter, vilket innebär att kommunen värnar extra kring arten och de områden där den trivs.

Hitta hit

Enklast är att starta vid Tyrstugan. Tyrstugan ligger norr om Färjestads travbana vid stadsdelen Färjestad i Karlstad. Du hittar dit genom att följa skyltning mot Löfbergs lila arena och travbanan. Passera dessa anläggningar och ta sedan av mot höger, se skyltning mot Tyrstugan. Parkering finns. Det går fina cykelvägar till området och stadsbussarna har hållplats i närheten.

2018–2020 drabbades Tyrskogen hårt av granbarkborre och i ett område på drygt nio hektar fick nästan alla granar avverkas. Sedan dess har Karlstads kommun haft som mål att förstärka rekreationsvärden och naturvärden i området.

Det har man gjort genom att anlägga en damm på 1 500 kvadratmeter (men den är just nu ännu större) som gynnar bland annat sländor, grodor och fåglar. Lövträd och olika sorters blommande träd har planterats på det avverkade området och vid dammvallen har ängsfrön såtts. En ny tillgänglighetsanpassad led har anlagts runt dammen med spänger, bänkar och en rastplats som även den är tillgänglighetsanpassad.

Satsningen har finansierats med stöd från Naturvårdsverket och deras bidrag LONA, för lokala naturvårdssatsningar. Kommunen har även planterat lövträd som bok och björk i andra delar av Tyrskogen som drabbats av granbarkborren.

Logotyp för Lokala naturvårdssatsningen

Du kanske också är intresserad av

Bergviks udde

Bergviks udde

Bergviks udde är ett riktigt smultronställe strax väster om Karlstad. Här kan du koppla av omgiven av gammal hällmarkstallskog eller sitta på klipporna och njuta av utsikten över Vänern. Miljön utgör en skarp kontrast till stadspulsen i det närbelägna Bergviks köpcentrum.

Vandringsleder

Stig längs Mangen

Vildmarksleden och Prostgårdsslingan

Mellan Molkom och sjön Mången går Vildmarksleden, en 13 km lång vandringsled med vildmarkskänsla och omväxlande natur i kuperad terräng. Prostgårdsslingan är en del av Vildmarksleden som är 4 km lång och börjar och slutar i Molkom.

Vandringsleder

Stig i skogen längs en bäck

Acksjöleden

Några kilometer norr om Molkoms tätort ligger natursköna Acksjön. Här kan du vandra längs Acksjöleden i omväxlande natur med vildmarkskänsla. Här är lugnt och skönt och en bra plats att njuta av tystnaden.

Vandringsleder

Sidan uppdaterad: 2024-06-14

Hittade du det du sökte på sidan?